top of page

   产品:                    

​   病症:                

免疫三宝调理健康能夠認識到傳承國際,是因為莊宜葉小姐的熱情分享,讓我了解到傳承國際的微礦化營養技術的威力是獨一無二,要來到台灣落地生根,讓台灣人能夠健康、美麗、自信。


當我在體驗產品時,是多麼的感動,能夠使用到這麼好的產品,讓產品滋養細胞、修護身體。我原本臉部蠟黃,膚色不均,還有困擾我很久的板機手(雙手)短短的幾個月都有改善,原本都很少使用健保卡,但當身體太累時,牙齦就紅腫痛,就要找牙醫,當我用免疫三寶調理之後恢復很快!! 我希望在傳承國際是我事業的第二春,能夠發光發熱。


产品:

REOXlife iMgard

REOXlife Potent

REOXlife Mediterranean Gold Plus

#827

#台湾

15 次查看

   最新帖子:              

bottom of page