top of page

   产品:                    

​   病症:                

剖腹产留下的疤痕


生孩子的时候因为失血过多,必须开刀绑住大动脉,所以肚子上有一条很大的手术疤痕。我早晚用Redoxy涂在疤痕上,再加上早晚各喝两包Potent,短短两个星期之后, 红肿消了,疤痕也有所淡化。

产品:

2° Redoxy Essence

REOXlife Potent

130 次查看

Commentaires


   最新帖子:              

bottom of page