top of page

   产品:                    

​   病症:                

脱发


侄儿每次冲凉都把洗发水直接倒在头发上,而不是先倒在手掌搓了才洗发。结果有一次回乡我发现他的头上竟然秃了一块。

过后我就叫他每天喷几次H+,结果不到一个月的时间,头发就已经长出来了咯。之前理发师还说,如果情况持续这样,头发就长不出了。没想到H+也可以帮助改善脱发问题哦!

产品:

2° REOX Series H+

標記:

79 次查看

   最新帖子:              

bottom of page