top of page

   产品:                    

​   病症:                

H+的神奇愈合

10月6日,2023年,我在工作中不得不将汽油倒入火中,却意外地导致自己身上着火,导致身体25%的面积遭受了二级烧伤。

在朋友的介绍下,我购买了H+。原本被烧伤的后背表面有血清溢出,但仅仅喷了一天H+,伤口就迅速变干,而且没有刺痛感。在接下来的几天里,我持续使用H+。原本脚踝处有脓水的部分,在用了两天后脓水竟然消失了。持续使用H+,我后背的伤口愈合速度惊人,烧伤脱皮的部分几乎完全康复。H+真的是太神奇了,仅仅一个星期的时间,H+就迅速修复了我被烧伤的伤口。


产品:

REOX Series H+

標記:

28 次查看

Comments


   最新帖子:              

bottom of page