top of page

   产品:                    

​   病症:                

小吃货不可错过的保健品


我的儿子今年8岁了,一直都有便秘和肥胖的问题,是个名副其实的小吃货。他爱吃肉,不吃菜,偏食问题一直都让我很担心,尤其是那个很难消化的肚子。

在服用Mediterranean Kids两个星期后,便秘问题得到了改善,而且肚皮也缩小了很多。希望再继续服用,我的儿子可以更健康成长。

产品: REOXlife Junior Mediterranean Kids

32 次查看

Comments


   最新帖子:              

bottom of page