top of page

   产品:                    

​   病症:                

手足口症


一开始我的嘴巴里面生了一粒粒的白色水泡。经医生诊断,确定我和我的孩子一起感染了手足口症。我开始服用Mediterranean Gold 和 Potent , 期间我也时不时就喷H+ 在我的口腔。大概5天后,我的手足口症就开始康复了,口腔里的白点也不见了。

产品:

REOXlife Potent

REOXlife Mediterranean Gold

REOXlife Series H+

服用法:

-H+ 时不时就喷

-Potent 1天1包

-Mediterranean Gold 早上2包

247 次查看

Commentaires


   最新帖子:              

bottom of page