top of page

   产品:                    

​   病症:                

产后调理


坐月期间有W+真的有不一样哦! 它不仅可以帮助产后平衡体内雌激素,补充大量流失的雌激素,让身体更好的吸收钙质,还可以快速帮助收缩子宫,恢复原本的身材!

顾客迎接二宝,她选择了W+来调理身子。

W+帮助有效排恶露(因为生产后有打针,让排血变少,很快就排完)。也帮助子宫收缩得更快,还没坐完月,肚腩就明显小了,也瘦下来。(照片为证)

产品:

REOXlife PRO W+

標記:

103 次查看

Comments


   最新帖子:              

bottom of page