top of page

   产品:                    

​   病症:                

舌头长白点,腿上长包包


4月5号的时候我看到Jacob脚上长了很多包包,然后很不舒服的样子,就带他去看医生。医生检查后说是得了手足口症。Jacob的舌头上长了一个很大的白点,导致他不肯吃东西也不肯喝奶,于是我就一直拿H+帮他喷。喷了几次以后他就开始肯喝奶了,第二天再看他的舌头,看到白点消了,手脚上的水泡也干水了!感谢H+!

产品:

2° REOX Series H+

標記:

121 次查看

   最新帖子:              

bottom of page