top of page

   产品:                    

​   病症:                

宝贝滑倒重摔头部


1/12/2017 晚上11:30,我家宝贝在客厅跑来跑去,一个不小心滑倒了 ,头部后脑勺重重地摔在了地上。不久后,后脑勺肿了很大一粒包!在帮宝贝冰敷之后,我立刻用H+喷在伤处,每5分钟喷一次 。当晚我一个晚上都不敢合眼,因为要继续观察宝贝的情况。 到了半夜2:30的时候, 肿块和淤血明显小了一些,真的是幸好有H+在家,不然宝贝的头都不知道什么时候才能消肿!H+真的是宝妈必备的神奇水! *温馨提醒: 敲到头部可大可小,虽然H+能够舒缓患处,但是如出现呕吐症状,建议就医做详细检查。因为宝贝隔天一早起来就出现呕吐症状,送医留院观察一天后,隔天没事就出院了。🙏

产品:

2° REOX Series H+

標記:

15 次查看

Kommentare


   最新帖子:              

bottom of page