top of page

   产品:                    

​   病症:                

拉肚子


昨天晚上,儿子说他肚子痛,一直放屁,排出来的大便也比较稀。睡前我给他喝了potent,早上起床以后我再拿potent泡奶给他喝。然后我就帮他洗澡、换好衣服,洗澡前他也去上了大号,已经不像昨晚那种稀稀的大便了!出门前我问儿子肚子还有没有痛,他说没有了!

产品:

REOXlife Potent

標記:

39 次查看

   最新帖子:              

bottom of page