top of page

   产品:                    

​   病症:                

霉菌感染


来分享一下自己的亲生体验。不知道从何时开始,脚背就被这霉菌感染缠绕了很久,感染部位也一直地扩散,至少都有三年了。到药房买过很多很多种药膏来涂都没有好转。 自从接触了 H+,也看到很多见证,就心想我也来试试看。我是先用H+喷在感染部位,再涂上 fungal cream,短短一个礼拜内就给我看到惊喜的效果!感染的部位痊愈了,真是太好了! H+ 可以有效地把药物渗透进皮肤里,也非常保湿。感谢它终于把我多年的问题解决了,从此不再复发,感恩H+! I ❤ H+

产品:

2° REOX Series H+

標記:

55 次查看

   最新帖子:              

bottom of page