top of page

   产品:                    

​   病症:                

富贵手


从小到大,我的富贵手只要一碰到比较刺激的清洁剂、洗衣液或者沐浴露,都会脱皮。每次脱皮后手都特别干燥,让我饱受撕裂的疼痛感。即便见了医生,医生也只能说多注意点,然后给我一点药,让我拿回家敷。

最近,我的手又开始脱皮了,刚好手头上有1瓶Hydro试用装,我就拿来涂在手上试试。我每天都涂三次,五天后我的手就恢复得差不多了,Hydro真的很保湿,帮助减轻了我的疼痛,现在再看我的手会发现皮肤变得更光滑了。

产品:

2° Activator Hydro

標記:

47 次查看

   最新帖子:              

bottom of page