top of page

   产品:                    

​   病症:                

皮肤干燥像蛇皮


出门旅行估计也难免会导致皮肤干燥。我老爸今天突然show他的 “美腿”给我们看,说皮肤很干。于是我毫不犹豫地把他的美腿拍了下来,然后帮他涂上我随身携带的Hydro。轻轻一涂,效果仿佛就像变魔术一样,直接恢复了他的 “美腿” 😍 好棒的超强渗透保湿霜啊!

产品:

2° Activator Hydro

標記:

46 次查看

   最新帖子:              

bottom of page