top of page

   产品:                    

​   病症:                

腹泻引起的伤口康复


我是一位新手妈妈,每当女儿有问题,我就得求助家婆来帮忙。那天女儿长牙,突然发烧并且拉肚子,下体不仅是大便引起的发红,而且非常痛苦。一两天都不吃不睡,即使看了两次医生也没有见得好转。无奈之下,我只能打电话叫家婆过来帮我看一下。

 

当时家婆带了一瓶篮色瓶子,我问她是什么。她说是H+,很多人都叫它神奇水。由于家婆是晚上到的,她就帮女儿用了H+。过了2个多小时,女儿竟然就安静地入睡了 女儿竟然就安静地入睡了。用了不到24小时,效果真的很神奇。感谢贵公司的产品,让我的女儿在困扰中得到了缓解。

 

产品:

REOX Series H+

標記:

60 次查看

コメント


   最新帖子:              

bottom of page